basalk.punt.nl
Een nieuw dagboek bij de Bijbel
Vul in, email of print uit en stuur op
 
DAGEN MET DE BIJBEL 1
Bas van der Bent
                          
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de hand van het bijbehorend dagelijks leesrooster is de schrijver van dit boek een dagboek bij gaan houden. Hierin klinkt de actualiteit heel bewust door.
Nu de boeken Rechters, Ester, Job, Hooglied, Joël en Micha inmiddels in hun geheel zijn gelezen zijn de dagboekaantekeningen gebundeld en voor iedereen na te lezen.
 
Uitgeverij Eigen Boek
www.uitgeverijeigenboek.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl
ISBN 978-90-79538-26-3
Wil je het boek bestellen: www.uitgeverijeigenboek.nl 
E-mail:
info@uitgeverijeigenboek.nl
Het boek kost € 19,90 (exclusief verzendkosten)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(hierlangs knippen)
Svp per post sturen naar uitgeverij eigen boek
BESTELKAART
Ik bestel  …….. exemplaren van het boek “Dagen met de Bijbel 1”.
Organisatie (rekeninghouder):………………………………..………………………………………………….…
Naam (rekeninghouder): ………………………………………………………………………………………….
Adres (rekeninghouder): ………………………………………………………………………………….………
Postcode (rekeninghouder): ……………………………………………………………………………………….…
Plaats (rekeninghouder): ……………………………………………………………………………………….…
E-mail:  ……………………………………………………………………………………….…
Ik betaal: via eenmalige machtiging*/na ontvangst factuur
Banknummer      ……………………………………. Gironummer …….…………………….
Datum: …………………………………………………………………………………….………
Handtekening: …………………………………………………………………………………….………
Svp stuur uw bestelling naar: Uitgeverij Eigen Boek, Falstaffstraat 18, 1827 RR  Alkmaar.
Online bestellen kan ook
www.uitgeverijeigenboek.nl 
* bij niet akkoord heeft u 30 dagen terugboektijd via uw bank of giro

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl