basalk.punt.nl
Vervloekt wie op een mens vertrouwt

Jeremia 16:19–17:8

19  ‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. Van de einden der aarde komen alle volken naar u toe. Ze zullen zeggen: “De goden van onze voorouders blijken niets dan bedrog, ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’ 20  ‘Kan een mens soms goden maken? Wat hij maakt-goden zijn het niet! 21  Daarom zal ik hun doen voelen-ditmaal zal ik hun doen voelen mijn machtige hand, opdat ze weten dat mijn naam HEER is. 1 ¶  De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. 2  Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere,bij bladerrijke bomen en op hoge heuvels. 3  Jullie die de stad verlaten en de bergen zoeken, je rijkdom, schatten en offerhoogten laat ik plunderen, om de zonden die jullie overal hebben begaan. 4  Het land dat ik je schonk, zul je moeten verlaten, ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want mijn toorn slaat uit als een vuur  en zal altijd blijven woeden. 5 ¶  Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. 6  Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land. 7  Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8  Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. (NBV)

De vraag naar de waarde van de goden van het Heidendom keert telkens weer terug in de lezingen die op het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap staan. Mensen hebben behoefte aan goden. Als er geen goden zijn dan maken ze die. Of het nu artiesten of sportlieden zijn, wetenschappers, schrijvers of politici, ieder komt voor aanbidding in aanmerking. Maar ook zaken als de rede, de vrijheid, de wetenschap kunnen worden aanbeden en kritiekloos als richtinggevend voor het leven worden aanvaard. Op het moment dat hele volken acuut in nood zijn dan helpen die goden niet zo veel meer. Dan raakt het volk in verwarring en zoekt het nieuwe goden of valt terug op oude manieren van geloof die wel werkzaamheid beloven. Niet altijd helpt dat. In de dagen van Jeremia had het volk ook de mode van de vele goden gevolgd. Zozeer zelfs dat de God van Israël via Jeremia had laten weten dat die God zijn handen van het volk had afgetrokken. Die God had zijn richtlijnen te geven. Houd van je naaste zoals je van jezelf. Samen delen, alles voor elkaar overhebben, voor elkaar door het vuur gaan.

Als een heel volk dat kan in tijden van nood dan is dat volk onoverwinnelijk, als een volk daaraan weet vast te houden dan is er geen kracht en geen macht op aarde die de macht over dat volk kan veroveren. Het is een perspectief dat ook vandaag ons nog wenkt. Het perspectief dat het inderdaad mogelijk is om de honger uit Afrika te bannen, om kinderen uit de armoede in ons land te halen, om vrede te stichten in de wereld. Dat het echt mogelijk is om mensen van verschillend geloof en verschillende cultuur met elkaar samen te laten leven en samen een samenleving te laten opbouwen. Pas als we bereid zijn dat niet alleen uit te spreken, te belijden zegt de Kerk dan, maar als bereid zijn dat ook te doen, dag in dag uit, dan wordt dat waar, dan onderscheiden we ons van alle andere godsdiensten. Alleen het Christendom zegt immers dat die liefde zelfs door de dood heen is uit te houden en leven brengt. Maar we worden telkens opnieuw verleid achter mensen aan te lopen die ons een schitterende toekomst beloven. We doen het zo gemakkelijk, luisteren naar mensen die het beter weten. Opinieleiders worden ze tegenwoordig genoemd. Uren aan televisiezendtijd worden er aan hen besteed.

Wie de opinieleiders mag kiezen wordt natuurlijk zelf ook een beetje opinieleider. Misschien trouwens ook wel als je hier dit soort stukjes schrijft. Kijk dus uit, blijf gewoon de Bijbel lezen want uit die verhalen komt naar voren hoe de wereld in elkaar zit en wat we hebben te doen. Vroeger zei men wel dat God zich openbaart in zijn Woord maar dat is toch wat kort door de bocht en iets te eenvoudig. Die opinieleiders verkondigen de waan van de dag het zijn, net als wij allen, mensen met een beperkt blikveld, die vooral door de mode wordt bepaald. Het volk van Juda had daar ook last van. Vruchtbaarheid, daar ging het bij hen om. Goede oogsten en een overdadige rijkdom. Tegenwoordig trekken we gestreepte pakken aan en rijden we in SUV's of andere dure auto's. Dit gedeelte uit Jeremia waarschuwt ons voor het maken van eigen goden. Niet winst en profijt moeten ons gedrag bepalen, maar eerlijk delen en zorgen voor elkaar. De dorre struik die weggespoeld wordt in een stortbui en de boom geworteld aan stromend water moeten zelfs stedelingen onder ons nog kunnen aanspreken. Zoek daarom naar mensen met wie je kunt delen, die je kunt bevrijden van de zucht naar meer en steeds meer, of die je echt nodig hebben. Dat levert uiteindelijk veel en veel meer op.

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl