basalk.punt.nl
Dat men gevangenen vertrapt

Klaagliederen 3:1-39

1 Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. 2  Hij leidt mij en voert mij-in een lichtloos duister. 3  Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. 4  Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren, en al mijn botten breekt hij. 5  Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. 6  Hij laat mij in duisternis wonen, als de doden van eeuwen her. 7  Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit; zwaar zijn mijn bronzen ketenen. 8  Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. 9  Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. 10  Als een beer loert hij op mij, als een leeuw in het verborgene. 11  Hij dringt me opzij, hij verscheurt me en verwoest mijn leven. 12  Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. 13  Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. 14  Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. 15  Hij verzadigt mij met bittere kruiden, hij geeft me alsem te drinken in overvloed, 16  hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen, hij drukt mij neer in het stof. 17  Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 18  Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. 19  Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 20  Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 22  Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 23  Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! 24  Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.  25  Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. 26  Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 27  Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. 28  Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. 29  Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. 30  Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon. 31  Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 32  Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;  33  slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. 34  Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 35  dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste, 36  dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt-zou de Heer het niet zien?  37 Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? 38  Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad? 39  Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden! (NBV)

 Dat moet toch wel een schande gevonden worden. Het vertrappen van gevangenen, In het Bijbelgedeelte van vandaag staat zelfs dat men overal op aarde de gevangenen vertrapt. En wie hier regelmatig komt lezen verwacht dan nu een paar regels over Amnesty International. Die organisatie verdient natuurlijk alle steun van ieder die mee wil doen in het verhaal van Jezus van Nazareth. Het is te hopen dat de komende dagen in veel kerken na afloop van de vele vieringen de voorbeeldbrieven aan regeringen en gevangenen van Amnesty klaar liggen. Maar overal op de wereld betekent ook in ons land. Waarom is het nodig dat er handtekeningacties worden georganiseerd om kinderen vrij te laten uit de gevangenis? Kleine kinderen, soms zonder hun ouders, niet ouder dan 12 jaar en vaak jonger nog? Ze hebben geen misdrijf begaan, ook hun ouders niet. Sommigen wachten op hulp, op psychiatrische behandelingen soms, anderen op papieren. Papieren van onze eigen regering of van andere regeringen in de wereld. Die andere regeringen weigeren die papieren vaak af te geven. Niemand die ze mag helpen of die hun ouders daarbij mag helpen. Je kunt helpen door je aan te sluiten bij pardonalert.nl

Advocaten, bezoekers, bewakers zwijgen vaak omdat het noemen van namen, het vertellen van verhalen, de zaken tot prestigekwesties maakt. Dan wordt het nog erger, dan wordt het nog harder. Onze regering heeft immers het opsluiten van kinderen tot een liberaal en christelijk gedrag verklaard. Zo gaan liberale en christelijke politici met hun burgers om. Opsluiten in plaats van oplossen. Mensen die de Messias uit de Bijbel willen volgen kunnen dat onrecht niet verdragen. Met de Klaagliederen zingen ze mee over het grove onrecht in hun eigen land. Maar ze zwijgen niet. Op http://www.geenkindindecel.nl/ zetten ze hun handtekening maar downloaden ze ook de handtekeningenlijsten om van niet internetters handtekeningen te kunnen verzamelen in winkelcentra, in kerken, op verjaardagen, tijdens vakantie  uitstapjes en waar ze maar mensen tegenkomen. Doe gerust mee, U loopt niemand in de weg. U loopt gewoon mee in de stoet mensen die de Messias volgen, met de mensen die de noodkreten hebben gehoord van kinderen, hun ouders en al die gevangenen die zonder misdrijf en zonder rechterlijk vonnis in onze gevangenissen zitten.

Ondanks een brede steun voor initiatiefwetsontwerpen in de Tweede Kamer, ondanks de steeds terugkerende protesten van scholen die kinderen jaren in de schoolbanken hadden, ondanks het verzet van burgemeesters en gemeenteraden, blijft de regering kinderen opsluiten om ze terug te kunnen sturen naar landen waarvan ze de taal nauwelijks spreken en de cultuur niet kennen. Detentiecentra zijn gewoon gevangenissen, maar het klinkt  wat beter. In tegenstelling met het gebod om vreemdelingen op te nemen in je gemeenschap, de regel dat je drie maal per jaar in het licht van de richtlijnen van de God van Israël maaltijd moet houden met de vreemdelingen in je midden, worden vreemdelingen uitgesloten van onze gemeenschap en verdacht gemaakt en vernederd. Elke dag nieuwe scheldkanonnades van spotters met de God van Israël, elke dag beledigingen die ook de gelovigen in de God van Israël diep raken, die de Joden doen denken aan de beledigingen en de scheldpartijen die hun vermoorde voorouders in de Tweede Wereldoorlog moesten ondergaan. De Klaagliederen vragen zich af wanneer het volk eindelijk zal leren. Wij kunnen elke dag opnieuw laten zien geleerd te hebben van de ellende die ooit over ons volk kwam, elke dag is ook vandaag weer.

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl