basalk.punt.nl
U bent er getuige van geweest

Deuteronomium 4:32-43

32  Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? 33  Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? 34  Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze-zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? 35  U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem. 36  Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. 37  De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38  en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39  Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. 40  Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 41 Toen wees Mozes in het gebied ten oosten van de Jordaan drie steden aan 42  waarheen iemand kon uitwijken die zonder opzet en zonder hem ooit te hebben gehaat een ander had gedood. Zo iemand kon in leven blijven als hij naar een van die steden vluchtte. 43  Voor de stam Ruben was het Beser op het onontgonnen deel van de hoogvlakte, voor Gad Ramot in Gilead, en voor Manasse Golan in Basan. (NBV)

Vandaag lezen we over het geloven in God. Niemand heeft ooit God gezien en toch geloven heel veel mensen in deze God van Israël. Dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Want inderdaad heeft niemand ooit deze God gezien. Dat is heel anders met de afgoden. De dure auto's, bijna onbetaalbare jachten, huizen als kastelen, bonussen waar de rest van een bedrijf jaarlijks van betaald zou kunnen worden. We kijken om ons heen en zien de beloningen van de goden van winst en profijt. Je wordt voorgehouden dat het ook voor jou is weggelegd als je maar op 7 dagen in de week wil werken van zonsopgang tot zonsondergang. Dat de hogepriesters van het goede geld zelf drie maal per jaar een super-de-luxe vakantie nemen, die in geen verhouding staan met de tent op de camping in eigen land waartoe de loonslaven zijn veroordeeld wordt er niet bij verteld.

Waarom zouden we dan in de God van Israël geloven?  Mozes begint te vragen om gewoon om je heen te kijken. Is de aarde eigenlijk niet heel erg mooi? Die aarde met al wat daarin is kregen we als een geschenk van God. Dat de goden van winst en profijt ons hebben verleid tot het uitputten van de aarde en er nog steeds op uit zijn om grote delen van de aarde onbewoonbaar te maken maakt dat we dus beter in de God van Israël kunnen gaan geloven. Vervolgens wijst Mozes er op dat die God niet allerlei van boven af gegeven eisen als wetten heeft opgelegd maar een verbond heeft gesloten. Dat nadat die God het volk had bevrijd van de slavernij in Egypte. Tot dat verbond dat wederzijdse vriendschap beloofde hoorde ook de regel dat je echt geen slaaf meer  bent van werken en consumeren. Eén dag  in de week is iedereen vrij, één dag in de week lijkt de aarde al een beetje paradijs.

Die God neemt geen mensen in dienst, die God maakt van mensen geen slaaf. Zelfs als  je iemand gedood hebt krijg je nog een kans om je te beteren. De goden van de wereld maken van het doden van misdadigers graag een feest, of een gewoonte, iets dat je kan overkomen en waar je je nauwelijks tegen kunt verweren. Amnesty International heeft het druk met het opkomen voor mensen die ter dood zijn veroordeeld en die ook ter dood gebracht dreigen te worden. De God van Israël had daarvoor een uitweg gekozen. Elk deel van Israël kreeg een stad waarheen je kon vluchten en waar je onaantastbaar was. In de latere praktijk werd daar ook onderhandeld over een afkoopsom met de familie van het slachtoffer zodat je verder vrij kon leven. De eerste drie vrijsteden waren voor de stammen die het land tussen woestijn en Jordaan gingen bewonen. Als je leeft volgens de richtlijnen van God krijg je er een lang leven voor terug. Waarom zou je niet in die God gaan geloven?

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl